Skip to main content
Consortium for Service Innovation

KCS PrincipesKCS Kernel

Overvloed: Hoe meer we delen, hoe meer we leren.

Waardecreatie: Werk aan taken; denk in het grote plaatje.

Vraaggestuurd: Kennis is een bijproduct van onze interactie.

Vertrouwen: Betrek, geef bevoegdheid, motiveer.

 

Creative Commons License

  • Was this article helpful?