Skip to main content
Consortium for Service Innovation

KCS Principes en Kernbegrippen (Nederlands)

KCS Principes en Kernbegrippen (Nederlands)
Dit document is bedoeld om de principes en kernbegrippen van Knowledge-Centered Service (KCS) te beschrijven.

KCS StructureKCS is een bewezen methode voor het integreren van het gebruik, validatie, verbetering, en creatie van kennis in het werkproces. Onderliggend aan de methode is een proces van continue verbetering, dat is gebaseerd op de ervaring van degenen die het werk doen en de patronen die ontstaan uit hergebruik van kennis. KCS is erg verschillend van de traditionele kennisconstructie-benadering, die is gebaseerd op het principe van de inzet van kennis van weinigen voor het gebruik door velen. KCS is een ‘van-velen-voor-velen’-model. De elegantie van de methode komt van het feit dat het vraaggestuurd en zelfcorrigerend is, omdat het is gebaseerd op de academische concepten van dubbel lusleren.

KCS creëert enorme waarde voor elk informatie- of kennisintensief bedrijf. Dit document beschrijft de vier fundamentele principes en de 10 kernbegrippen van KCS. Hoewel de KCS Praktijkgids (KCS Practices) tamelijk voorschrijvend is, dienen de technieken die hier worden genoemd als voorbeeld van hoe sommige organisaties de methode succesvol hebben geadopteerd. Deze technieken worden soms verkeerd geïnterpreteerd als de enige manier om KCS te implementeren. Wat blijkt, er zijn meerdere manieren om de principes, kernbegrippen en praktijken te implementeren. De technieken zijn een voorbeeld van hoe KCS werkt op operationeel niveau; ze zijn op geen enkele manier bedoeld te beschrijven als de enige manier waarop KCS succesvol kan zijn.

De onderliggende principes en kernbegrippen van KCS zijn niet onderhandelbaar als we het maximale willen halen uit de gerealiseerde voordelen. Onze hoop is dat deze principes en begrippen richting geven aan de vraag of een principe of techniek aansluit bij KCS. Wanneer organisaties KCS omarmen, moeten ze beslissingen nemen over hoe bepaalde uitdagingen te benaderen - sommige daarvan zullen uniek zijn voor hun bedrijf of instituut. De principes en begrippen zijn de criteria waarop we testen hoe goed bepaalde gebruiken en technieken aansluiten bij de KCS-filosofie.

 

Creative Commons License

KCS Principles and Core Concepts by Consortium for Service Innovation is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

  • Was this article helpful?