Skip to main content
Consortium for Service Innovation

Waardecreatie

Werk aan taken; denk in het grote plaatje.

Kenniswerkers, alle type, over alle functies en takken van industrie, hebben iets gemeenschappelijk: hun ‘product’ is kennis. Of het nu gaat om een supportmedewerker die oplossingen voor problemen aandraagt, productmanagers die vereisten leveren, HR-adviseurs die medewerkers helpen met de keuzes in het arbeidsvoorwaardenpakket, of een juridisch medewerker die over wettelijke regels adviseert – allemaal geven ze mensen informatie die ze nodig hebben om dingen voor elkaar te krijgen. Met andere woorden: ze leveren kennis.

Kenniswerkers hebben het druk: ze reageren op verzoeken, beantwoorden vragen, en creëren allerlei soorten resultaten, vaak via meerdere kanalen. Deze onophoudelijke stroom van taken overschaduwt gemakkelijk het belangrijke werk van het vastleggen van wat we leren op een manier waar de hele organisatie van profiteert. KCS integreert het gebruik van de kennisbase in de kenniswerkers workflow. KCS is succesvol wanneer het hergebruik, verbeteren en creatie van kennisartikelen in de kennisbase een gewoonte wordt voor de kenniswerker. Wanneer deze KCS activiteiten een gewoonte worden, beperkt het de mogelijkheid dat werk opnieuw wordt gedaan en verbetert het de kwaliteit van de kennisartikelen die worden hergebruikt. Als de KCS praktijken naar behoren worden geïmplementeerd, voegt het geen bewerktijd toe aan de taak. Dat is de elegantie van de methode.

KCS claimt dat bedrijfsleiders en kenniswerkers de verleiding moeten weerstaan om zich uitsluitend op de transactie of taak te focussen. Taken en gerelateerde interacties zijn belangrijk, maar geweldige dingen gebeuren wanneer de taak wordt uitgevoerd in de context van het grote plaatje. Strategisch werken brengt het belang van de taak met potentiële toekomstige waarde in balans met wat wordt geleerd van elke interactie en wat kan worden geleerd van die patronen die voortkomen uit een collectie interacties. Als we een kennisbase van onze collectieve ervaring creëren en onderhouden, verbeteren we ons collectief vermogen om onze taken uit te voeren en in veel gevallen kunnen we de behoefte voor veel repetitieve taken wegnemen. Erkenning dat “kennis is het product” maakt dat teams slimmer werken, niet harder.

Kennis kent vele vormen en komt voor op allerlei plaatsen, het kan allemaal van waarde zijn voor de organisatie. KCS is bruikbaar voor alle vormen van kennis; de technieken zijn gericht op hergebruik en verbeteren van wat al bekend is en vastleggen wat nieuw is. Dit wordt gedaan gedurende de uitvoering van het werk. KCS complementeert, vervangt niet, content zoals technische documentatie, ontwerpdocumenten, HR-beleid, wettelijk vereiste documenten en andere begeleidende documenten. Het stelt organisaties in staat onderscheid te maken tussen eenvoudige ervaringsgebaseerde kennis en kennis die naleving vereist, zoals hoog-risicoprocessen, bedrijfsbeleid, of wetgeving of juridische eisen. KCS erkent dat niet alle kennis gelijk is in belang en invloed, en staat organisaties toe de juiste controlemechanismen te implementeren, gebaseerd op de eisen die aan de verschillende soorten kennis worden gesteld.

Kennis is het bijproduct van interactie of van ervaring. Het wordt vastgelegd in de context van het gebruik, wat maakt dat we beweren dat de beste mensen om kennis te creëren en onderhouden degenen zijn die het elke dag gebruiken. Nog een voordeel van dit idee van ‘meteen vastleggen’ is het feit dat het meeste wat we weten ‘tacit’ (stilzwijgende) kennis is: de dingen die we weten maar waarvan we niet weten dat we het weten, tot iemand erom vraagt. Expliciete kennis zijn de dingen die we weten die we kunnen uitdrukken zonder aanwezigheid van vraag of context.

Voor meer kennis, lees The Attributes of Knowledge in de KCS Praktijkgids.

Creative Commons License

  • Was this article helpful?