Skip to main content
Consortium for Service Innovation

Definities

Kenmerken van Kennis 

Kennis is informatie die mensen kunnen gebruiken om beslissingen te nemen of actie te nemen. Wat kennis is voor een persoon is mogelijk geen kennis voor een ander, omdat verschillende mensen verschillende bekwaamheden en verantwoordelijkheden hebben – een medisch tijdschriftartikel kan bruikbaar zijn voor een arts, maar verwarrend of misleidend voor haar patiënt. Kennis wordt meestal opgedaan door interactie en ervaring. Naarmate we meer ervaring krijgen, verfijnen en corrigeren we onze kennis. Daarom ontwikkelt onze kennis zich continu, hoewel het nooit perfect of helemaal compleet is. We weten misschien dat onze individuele kennis macht is, maar de gedeelde kennis van een groep is nog veel krachtiger – de “slimste persoon in de kamer” zijn we allemaal samen. Voor meer over kennis, zie de KCS Practices Guide.

Dienst

We gebruiken de term “dienst” (service) in de meest brede en algemene vorm. Dienst is het helpen van anderen om succesvol en productief te zijn in hun inspanningen. In het proces van werk gedaan krijgen is er een netwerk van interacties: “aanvrager – beantwoorder” of “klant – leverancier” relaties. Deze interacties vinden plaats binnen en door alle bedrijfsfuncties heen. De interacties zijn niet gebonden aan bedrijfsgrenzen of individuele rollen; ze vinden plaats tussen bedrijven, klanten en partners in alle informatie-intensieve industrieën en instellingen.

Principes en Kernbegrippen

Een principe is een diep of fundamenteel geloof:

 • Een fundamentele waarheid of bewering die als basis dient voor een systeem van geloof of gedrag of voor een redeneringsketen
 • Een morele regel of overtuiging dat je helpt te weten wat goed en wat fout is en je acties beïnvloedt

KCS principes zijn van toepassing op meerdere praktijken: principes zijn de basis voor (en komen naar boven in)  meerdere praktijken. Principes vertellen je niet hoe iets te doen, ze vertellen je waarom we doen wat we doen.

Een kernbegrip is gebaseerd op een of meer principes. Kernbegrippen zijn specifieker en groter in aantal dan de principes..

Een Praktijk

De KCS Practices organiseren wat we moeten doen. De Praktijken zijn de toepassing of het gebruik van de principes en kernbegrippen bij het organiseren van de activiteiten.

 • Praktijken helpen ons de technieken organiseren (hoe)
 • Praktijken bevatten voorbeelden van hoe de dingen te doen (zoals implementeren van een ‘balanced scorecard’ of waarde-voetafdruk) die van toepassing zijn in meerdere technieken en functies, i.e., technische ondersteuning, HR, financiële diensten
 • Praktijken bestaan uit een definitie en technieken. Technieken zijn details van een praktijk die vaak op verschillende manieren kunnen worden uitgevoerd. 

Een Techniek

Technieken beschrijven activiteiten of hoe we dingen doen, details over wat we moeten doen (acties, implementeerbaar)

 • Een vaardige of efficiënte manier van iets doen of bereiken
 • Een meer verfijnd detailniveau dan een Praktijk
 • Een collectie van technieken vormt een Praktijk

Vocabulaire

 • Kennis – informatie waarop we kunnen handelen. Kennis is het bijproduct van een interactie.
 • Inhoud (content) – kennis die vastgelegd en vindbaar is. Kennisinhoud kan de vorm hebben van tekst, afbeeldingen, animatie, audio of multimedia (video met audio).
 • Netwerk – de collectie van mensen en inhoud die profiteert van interactie en gedeelde ervaring, niet beperkt door kunstmatige grenzen of structuur zoals rol, afdeling, divisie of bedrijf. Bedoeld om alle relevante mensen en inhoud in het domein te bevatten, inclusief medewerkers, partners, klanten en anderen.
 • Probleem – een vraag, incident, complicatie, uitzondering. De motivatie voor mensen om te interacteren.
 • Kenniswerker – mensen wiens verantwoordelijkheden het gebruik van informatie bevat om beslissingen en actie te nemen.
 • Aanvrager – een kenniswerker die zoekt naar kennis.
 • Beantwoorder – een kenniswerker die kennis aanbiedt.

 

Creative Commons License

 • Was this article helpful?