Skip to main content
Consortium for Service Innovation

9) Coachen voor Succes

Verander Gedrag door Mentoren van Collega's

Gedrag en gewoonten veranderen is hard werken. Waar begrip en acceptatie verkregen kan worden door communicatie en training, vraagt gedragsverandering tijd en externe invloed, namelijk: een coach.  Industrieonderzoek toont aan dat wanneer training wordt gecombineerd met coaching, de productiviteit van individuen toeneemt met gemiddeld 86% - vergeleken met 22% met alleen training. De snelheid waarmee organisaties de voordelen van KCS realiseren, is direct gerelateerd aan de snelheid waarmee de Oploslusactiviteiten een gewoonte worden voor de kenniswerkers. Coaching is hoe we de snelheid van adoptie doen toenemen en voordelen benutten.

Leiderschap heeft vier belangrijke rollen bij het vormen van een robuust coachingsprogramma:

  • Steun het coachselectieproces: coachkandidaten zijn de meest vertrouwde personen in het team.
  • Geef coachtraining dat beïnvloedingsvaardigheden ontwikkelt en een begrip van het coachingsproces.
  • Wijs tijd toe voor coaching.
  • Creëer vraag aan de kant van de kenniswerkers om KCS te leren. Coaches kunnen alleen succesvol zijn als de kenniswerkers KCS willen leren.

De juiste mensen selecteren om coach te worden, is cruciaal. Coachkandidaten zijn diegenen in het team die het meest vertrouwd worden door het team. Ze moeten geweldige interpersoonlijke en beïnvloedingsvaardigheden hebben en interesse tonen in het succes van anderen. Coaches hoeven geen materiedeskundige te zijn maar wel voorstanders van KCS en de behoefte hebben een coach te zijn. Organisatienetwerkanalyse (ONA, soms ook sociaal netwerkanalyse of SNA genoemd) is een nuttige techniek om het vertrouwensnetwerk binnen een organisatie te begrijpen en coachkandidaten te identificeren.

Voor coaching is een investering nodig. Alle KCS-voordelen worden mogelijk door de gedragingen van de kenniswerker. De mate waarin de organisatie investeert in coaching om gedragsverandering te steunen, bepaalt de mate waarin we voordelen van KCS zullen realiseren. Als we concessies doen op coaching, zullen de voordelen van KCS beperkt zijn. Een krachtig coachingsprogramma bevat training om beïnvloedingsvaardigheden en een begrip van het coachingsproces.

Een van de grootste uitdagingen bij het implementeren van een coachingsprogramma is tijd inplannen in de organisatie voor coaching. Niemand krijgt extra middelen om het coachingsprogramma te ondersteunen; we moeten uitzoeken hoe we tijd plannen voor coaching en nog steeds het werk gedaan krijgen. Terwijl de behoefte aan coaching niet weg zal gaan, het wordt minder wanneer de organisatie volwassen wordt. De grootste behoefte aan coaching voor een team is tijdens de eerste maanden van de KCS adoptie. Dit is een van de redenen waarom de KCS v6 Adoptie- en Transformatiegids aanbeveelt KCS te adopteren in hanteerbare groepen of golven van adoptie. De invloed van de initiële coachingsvereiste wordt zo over tijd verdeeld.

Coachen van kenniswerkers is enkel effectief wanneer de kenniswerker KCS wil leren. Het is de taak van leiders om de behoefte om KCS te leren aan de kant van kenniswerkers te creeëren.  De taak van de coaches is om aan die behoefte te  voldoen.  

Coaching is een goede investering. Coachingsvaardigheden hebben langetermijnvoordelen voor de organisatie die verder gaan dan KCS. Een recente vragenlijst onder 100 leidinggevenden, uitgevoerd door Manchester Inc. vond dat coaching een gemiddelde investeringsrendement had van bijna zes keer de kosten van coaching.

 

Er is een drang naar meer coaching in de werkende wereld van vandaag, zo blijkt uit resultaten van onderzoeksstudies. Organisaties huren niet alleen coaches in om hun leiders te coachen, maar ze investeren ook in het ontwikkelen van coachingsvaardigheden bij toezichthouders en managers om verschillende voordelen te realiseren, waaronder:

  • Meer productieve en gemotiveerde werkgroepen
  • Meer consistente, reproduceerbare eindresultaten
  • Een werkomgeving die gekenmerkt wordt door flexibiliteit, innovatie, loyaliteit

Bron:  Get Fit For Coaching

 Creative Commons License

  • Was this article helpful?