Skip to main content
Consortium for Service Innovation

5) Gemeenschappelijk Eigenaarschap

Het Beste Wat We Vandaag de Dag Weten Goed Benutten

Gemeenschappelijk eigenaarschap is gerelateerd aan alle vier KCS Principes en aan de observatie dat de beste mensen om kennis te creëren en onderhouden diegenen zijn die het elke dag gebruiken. Sommige mensen zeggen wellicht dat collectief eigenaarschap bijdraagt aan “geen eigenaarschap”. In traditioneel, lineaire, simplistische zin, zou dat zo zijn. Echter, de kracht van het dubbellusproces is dat het situationele omstandigheden mogelijk maakt en zelfcorrigerend is:

  • Op het moment van gebruik, de Oploslus: de kenniswerker die de kennis gebruikt is verantwoordelijk voor de kwaliteit en correctheid. Het moet geschikt zijn voor de situatie en het is de verantwoordelijkheid van de kenniswerker in de Oploslus om die beoordeling te maken.
  • In het grotere plaatje, de Ontwikkellus: de verzameling van gebeurtenissen die plaatsvinden in de Oploslus. De Ontwikkellus richt zich op de waarde van de organisatie, door zicht te hebben op gebeurtenissen in de Oploslus en ernaar te streven de staat van de collectieve ervaring in de Oploslus te beoordelen en verbeteren.

De Oploslus is de uit te voeren taak.  De Ontwikkellus is de gemeenschappelijke ervaring van al die taken. 

KCS is collectief eigendom van iedereen die met de kennis interacteert. 

Gemeenschappelijk eigenaarschap is een belangrijke drijfveer van de efficiëntie van de KCS-processen en draagt bij aan de kwaliteit en actualiteit van kennis. Als kenniswerkers verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit en nauwkeurigheid van de kennis waarmee ze interacteren; de kennis die wordt gebruikt, wordt constant geüpdatet.

Het begrip van gemeenschappelijk eigenaarschap is van toepassing op hen die de kennis gebruiken. In omgevingen waar het bedoelde publiek voor kennis ook mensen van buiten de organisatie bevat, zoals partners of klanten, dan zijn zij ook onderdeel van het gemeenschappelijk eigenaarschapsmodel. Het is belangrijk hen toe te staan kennis te verbeteren of op z’n minst te becommentariëren, gebaseerd op hun ervaring met die kennis.

Knowledge-Centered Service gaat over waarde creëren door kennis. De aanvrager (of klant) realiseert waarde alleen wanneer ze iets met de kennis doen: ze moeten actie nemen. Het idee van co-creatie van waarde komt van het academisch werk gedaan door Robert Lusch en Stephen Vargo, vastgelegd in hun boek “Service-Dominant Logic”. Lusch en Vargo stellen voor dat waarderealisatie in een dienstenbedrijf zich onderscheid van waarderealisatie in een productiebedrijf. In diensten speelt de klant een belangrijke rol in waarderealisatie. In KCS speelt de aanvrager een belangrijke rol in waarderealisatie van kennis en moet daarom overwogen worden in het bereik van gemeenschappelijk eigenaarschap.

 

Creative Commons License

  • Was this article helpful?