Skip to main content
Consortium for Service Innovation

Engels-Nederlands KCS Woordenlijst

Engels - Nederlands vertaling van veelgebruikte KCS termen: 

Abundance Overvloed
Alignment Afstemming
Assess value Bepaal waarde
Bias Vooroordeel
Brand promise Merkbelofte
Buy in Steun, instemming
Capture Vastleggen
Collective ownership Gezamenlijk eigenaarschap
Commitment Toewijding
Compelling purpose Aansprekend doel
Compliance Naleving (van wet- en regelgeving)
Content health Gezondheid, toestand van de inhoud
Content standard checklist Inhoudstandaard (contentstandaard) controlelijst
Continuous improvement Continue verbetering
Contributor Bijdrager (degene die een bijdrage levert)
Council Raad
Create value Creëer waarde
Crossing the chasm De kloof overbruggen
Demand driven Vraaggestuurd
Designated owners Aangewezen eigenaren
Double loop process Dubbelslagproces, dubbellusproces
Drivers Drijvende kracht, factoren
Engage Betrekken
Evolve, Evolve loop Ontwikkelen, Ontwikkellus
Governance Bestuur
Impact of contribution Effect van bijdrage
Intangible Ongrijpbaar, ontastbaar
Just-in-time Op het juiste moment
Just-in-case Voor de zekerheid
KDE (= Knowledge Domain Expert) Expert in een kennisgebied
Knowledge base Kennisbank, kennisbase
Knowledge engineering Kennisconstructie
Lagging indicators Achterblijvende indicatoren
Leading indicators Leidende indicatoren
Legacy content Content uit nalatenschap
Leverage Benutten
ONA (= Organizational Network Analysis) Organisatie netwerkanalyse
Peer Gelijke, collega
Practice Praktijk, gebruik
Proficiency model Bekwaamheidsmodel
Recognition Erkenning
Requestor Aanvrager
Responder Beantwoorder
SME (= Subject Matter Expert) Materiedeskundige, expert op een inhoudelijk gebied
Tacit knowledge Stilzwijgende kennis
Tangible Tastbaar
Triangulation Driehoeksmeting, triangulatie
Work in Progress (WIP) Werk in uitvoering
Workflow Werkstroom, werkproces

 

  • Was this article helpful?